ඩෙන්සෝ ඉන්ජෙක්ටර් වෑල්ව් ප්ලේට් 33#

 • කොටස් අංකය:33#
 • නිෂ්පාදන විස්තර

  නිෂ්පාදන ටැග්

  ඩෙන්සෝ ඉන්ජෙක්ටර් වෑල්ව් ප්ලේට්

  China Orifice Plate Factoryනිෂ්පාදනය

  ඩෙන්සෝ ඉන්ජෙක්ටර් ඔරිෆිස් ප්ලේට් වෑල්ව 02# 04# 06# 07#

  නාමාවලිය

  02#
  04#
  06#
  07#
  10#
  18#
  19#
  505#
  BGC2#
  BF23#
  29#
  31#
  32#
  34#
  36#
  501#
  504#
  507#
  509#
  517#
  VP12#
  SF03#
  SFP6#
  5#

  ආපසුමුල් පිටුව


 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න